lördag 21 april 2012

Investeringsklockan Uppdaterad

Investeringsklockan fortsätter att ticka framåt. Min målsättning är att uppdatera klockan en gång per kvartal. Denna uppdatering kommer dock lite tidigare är planerat beroende på att de indikatorer som jag följer fortsätter att gå i samma riktning som tidigare.

Den långa räntan var som lägst i december 2011 med 1.68 %. Därefter har den stigit i januari till 1.70 %. Därefter var den 1.89 % i februari och 1.98 % i mars. Förändringarna för respektive månad har varit relativt små men trenden är tydlig. Det innebär att den långa räntan är på uppåtgående från botten nivån i december.

Den korta räntan bottnade också i december 2011. Därefter har den stigit i januari och sedan fortsatt att stiga marginellt.

Ser vi på inflationen fortsätter den att falla, se figuren nedan. (Klicka på figuren för större storlek). Sedan januari har inflationen till och mars fortsatt att falla ytterligare 0.3 %. Hur långt inflationen kan fortsätta att falla är svårt att förutsäga. Att den kommer att sjunka lika mycket som under2009 är det nog ingen som tror. Då var det tvärstopp i ekonomin. Riksbanken bedömer att inflationen bottnar i mitten av 2012 och därefter börjar stiga.Sammantaget anser jag att investeringsklockan slår 8 slag. Att den gått framåt sedan senaste uppdateringen i februari baserar jag på att den långa räntan stiger och inflationen sjunker.  Det kan till och med vara så att klockan redan passerat 8-slaget och närma sig 08:30. Att jag är osäker beror på osäkerhet när inflationen bottnar för denna gång.