onsdag 4 juli 2012

Betsson

Betsson tillhör en av mina favoritaktier. Under de senaste fem åren har aktien stigit i värde med imponerande 500 %. Utdelningen har under denna period i snitt varit aktningsvärda 5 %.

Företagets verksamhet är som namnet indikerar inriktat mot spelverksamhet. Man bedriver spelverksamhet över internet. Utbudet av spel finns inom sportsbetting, kasino, odds, lotter, bingo, poker och underhållningsspel. Kasinospel är störst och under 2011 stod för 67 % av totala bruttoresultatet följt av Odds (23 %) och Poker (6 %).

Av tabellen framgår att bolagets försäljning och vinst ökat varje år. Ökningen har skett både organiskt och genom uppköp. Under 2011 köptes Betsafe för cirka 100 miljoner kr. Under 2012 har företaget dessutom förvärvat Nordic Gaming Group för cirka 600 miljoner kr. Nordic Gaming Group hade det ssenaste året en omsättning på cirka 450 miljoner kr. Det innebär att Betssons försäljning under 2012 ökar med 25 % enbart genom förvärvet av Nordic Gaming Group. Till det kommer ökning i försäljning genom organisk tillväxt.


Då Betsson verkar inom spel som är reglerat genom lag finns det politiska risker med aktien. En hårdare lagstiftning vad det gäller spel och dobbel kommer att slå mot Betsson. Som det ser ut i dagsläget är dock trenden den motsatta med en liberalare syn på spel. Det kommer troligen att påverka de länder som fortfarande har statligt monopol vad det gäller spel att öppna upp för nya aktörer.

Aktien handlas för närvarande med ett P/E tal på cirka 15. Det är ett högre P/E värde än tidigare år så utifrån den aspekten är bolaget historiskt högt värderat.

Studerar vi kursutvecklingen under juni månad framgår det att aktiekursen har fallit tillbaka mot den nedre stödlinjen i trendintervallet för de senaste 9 månaderna. Av RSI diagrammet framgår det att aktien varit översåld i juni men repat mod den senaste veckan. Likaledes finns det förutsättningar för att MACD kurvan kan vända uppåt.

(Klicka på bilden för större figur)

Sammantaget anser jag att Betsson är ett expansivt företag som har imponerande historisk utveckling. Expansionen under 2011 och 2012 talar för att företagsledningen inte vilar på hanen utan har ett progressivt synsätt. Den senaste månadens nedgång i aktien kan vara ett bra tillfälle för den långsiktige investeraren att öka i Betsson. Det skall dock påpekas att ett innehav i Betsson är utsatt för politiska risker genom hårdare regler för spel via internet.