tisdag 28 februari 2012

Investeringsklockan uppdaterad

Så var det då dags att uppdatera investeringsklockan. Sedan förra gången den uppdaterades (2011-12-18) har klockan fortsatt att ticka framåt. Uppdateringen är relaterad till Sveriges ekonomi. Som jag ser det befinner sig klockan någonstans mellan klockan 7 – 8.
Den långa räntan har sedan slutet av december stigit 0.3 %. Den korta räntan har stigit 0.2 % fastän Riksbanken vid sina två senaste möten i slutet av december och februari sänkt styrräntan med 0.25 % enheter vid respektive tillfälle. Att både den långa och korta räntan har börjat stiga kan medföra att Riksbankens sänkningar är avklarade för den här gången. Mycket hänger på utvecklingen i södra Europa.
Konjunkturinstitutets barometerindikator för februari steg något jämfört med januari månads mätning. Det kan tyda på att botten av konjunktur är nådd.
Inflationen har fortsatt att sjunka från 2.3 % i december 2011 till 1.9 % i januari 2012. Sannolikt kommer inflationen att nå botten inom en snar framtid.
Sammantaget anser jag att BNP bottnar inom en snar framtid medan både den långa och korta räntan redan har bottnat. Fortsätter utvecklingen på den inslagna vägen får vi se en fortsatt stigande börs framöver.

fredag 17 februari 2012

AstraZeneca

För de som följt nyhetsflödet om AstraZeneca har konstaterat att företaget lägger ned sin forskningsverksamhet i Södertälje. Man lägger ned hela forskningsverksamheten inom neurovetenskap på cirka 1100 tjänster och i stället skapas en, vad man kallar virtuell organisation bestående av cirka 50 tjänster. Dessa ska samordna och styra forskningen i ett nätverk av externa universitet och företag. Tidigare har företaget under 2011 lagt ned hela sin forskningsverksamhet i Lund med 900 anställda.

Nedläggningarna ingår i ett sparprogram som lanserades i januari 2011. Där sägs det att koncernen ska minskas med 8 000 tjänster fram till och med 2014. Av dessa utgör 3 500 rena forskningstjänster. Detta är ett led att möta minskade intäkter för de kommande åren. AstraZeneca kommer att förlora ensamrätten till flera storsäljare.

Företaget har ett antal potentiella läkemedel i pipeline. Ett bakslag här är att amerikanska myndigheter har begärt in ytterligare information (Complete Response Letter) om dapaglifozin i USA. AstraZeneca har sänkt prognosen för intäkter från nyligen lanserade produkter och produkter på forskningsstadiet med 15 – 30 miljarder Skr.

Vilka slutsatser kan man dra utgående från det pågående sparprogrammet och företagets syn på kommande intäkter från nya produkter? Tyvärr ser det ut som att framtiden för AstraZeneca ser tuff ut även om företaget genererar vinst. Man kan naturligtvis hoppas på något sensationellt genombrott för någon produkt i forskningsportföljen. Avsaknaden av något dylikt genombrott under senare år talar tyvärr om att sannoliken inte är speciellt hög.

Från ett aktieägarperspektiv är läkemedelsbranschen svår och nästan lotteribetonad. Personligen anser jag numera att man ska vara försiktig med att investera i stora företag inom läkemedelsbranschen även om utveckling av läkemedel skapar ökad livskvalité för många. Däremot tror jag mer på att nya läkemedel kan utvecklas av mindre innovativa företag i samverkan med lika innovativa forskare.