tisdag 31 december 2013

Summering 2013

Nu är det dags att summera året som gått vad det gäller mina investeringar. År 2013 gav en tillväxt på 16 %. Det kan jämföras med OMX30 som ökade med drygt 20 %. Således gick mina investeringar sämre än index.
 
Utvecklingen under de senaste fem åren visas i figuren nedan. De blå staplarna visar utvecklingen för mina investeringar och de röda staplarna visar utvecklingen av OMX30. För de senaste fem åren blir medelvärdet av utvecklingen för mina investeringar drygt 20 % per år, vilket kan jämföras med utvecklingen hos OMX30 som utvecklats i genomsnitt med 16 % per år.
 
Klicka på bilden för större storlek.De av mina aktier som under året utvecklats bäst var: Opera Software, American Express, Hexagon, Autoliv, Alfa Laval, HM och Aarhus Karlshamn. Sämst utveckling har det varit för Boliden, SSAB och verkstadsaktierna.
 
Att jag under 2013 inte nådde upp till index är mest beroende på utvecklingen av verkstadsaktierna. Jag trodde att de skulle lyfta under 2013, vilket tyvärr uteblev. Jag är ändå mycket nöjd för utvecklingen av mina investeringar vad det gäller de senaste fem åren.

tisdag 24 december 2013

Tomte på Gården

Så här i juletider kan man läsa en bok av Johan Egerkrans som handlar om Nordiska väsen. Boken är alldeles utmärkt skriven med många trevliga illustrationer.
 
Naturligtvis tar boken upp tomten eller gårdstomte om man så vill. Tomten är i detta sammanhang en liten, mycket gammal man, klädd i gråa slitna kläder med en röd luva på huvudet. Riktigt gamla tomtar har långt skägg, virat flera varv runt kroppen.
 
Tomten är till sättet butter och vresig och håller sig mest för sig själv. Han brukar bo i visthuset, på logen eller i stallet. Han bryr sig mer om gårdens överlevnad och välstånd, snarare än om människorna som råkar bo där. Människor kommer och går under många generationer medan tomten kan leva på gården under flera hundra år.
 
Tomten kan vara mycket känslig för oförrätter. Glömde bonden att lägga honung i gröten som sattes ut till tomten, gav han igen genom illdåd. Om man däremot håller sig väl med tomten så vakar han över gården och dess djur i minsta detalj.
 
Man kan se om det finns en tomte på gården som stor på god fot med bonden genom att hästarna är i mycket gott skick.
 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Dynamiska Finanser

onsdag 18 december 2013

Konjunkturinstitutets Barometer

Konjunkturinstitutet levererar varje månad en undersökning som baseras på svenska företag och hushållens syn på ekonomin. Frågorna skickas till cirka 6 000 företag och 1 500 hushåll.
 
Vad det gäller företag frågas de om synen på nuläget och förväntningar om den närmaste framtiden. För hushållen ställs frågor om synen på den egna ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt planerade inköp av kapitalvaror och sparande.
Konjunkturbarometern ligger i december på 106.1 vilket är 2.1 enheter högre än för november. Man räknar att 100 ska utgöra ett medelvärde. I figuren nedan visas barometern för åren 1996 – 2013. Intressant här är att barometern visar på en uppåtgående konjunktur och att det är en bit kvar till topparna för åren 2000, 2007 och 2011.
Nu är det inget som säger att nuvarande konjunkturuppgång ska bli hög som föregående toppar men det känns för tidigt att börja ropa på att vargen kommer.
Klicka på bilden för större storlek.
 
 
 
 
 
 
 
För de som gillar statistik kan notera att standardavvikelsen för barometern under åren 1996 – 2013 landar på 16.8, vilket ger ett visst stöd för att vändning sannolikt kan komma när barometern närmar sig 116. Det är inget som jag vill påstå att så ska ske utan ge en vink om att barometern fortfarande kan stiga innan konjunkturen åter vänder ned.
 

tisdag 17 december 2013

Billån

Vid köp av bil och liknande varor finns ett antal olika möjligheter till finansering. En av de större aktörerna på den marknaden är Santander som är en del av den globala bankkoncernen Banco Santander.
 
I Sverige jobbar Santander bank med lån samt leasing för fordon som personbil, husbil, husvagn, motorcykel. Just lån och finansiering är de enda affärsområdena som de arbetar med i Sverige. I många andra länder har de ett fullsortiment av banktjänster. De har även en företagsdel där banken erbjuder företagsleasing av bilar/fordon samt även företagslån.
Vad det gäller fordonsfinansiering så har de samarbete med ca 1 000 fordons-återförsäljare och de är märkesoberoende. De förmedlar även fordonsförsäkringar i samarbete med Trygg-Hansa och de bjuder på försäkring i 11 veckor vid finansiering via dem.
På hemsidan kan man relativt enkelt knappa in sitt lånebehov och ange återbetalningstid varvid man direkt får sig presenterat den totala månadskostnaden för lånet samt de ingående delarna.

Det blev Räntesänkning

Vid dagens sammanträde av Riksbanken beslutades det om en räntesänkning på 0.25%. Till viss del var det väntat. Bankerna kommer troligen med en räntesänkning framöver men inte så stor som 0.25 %. En viss del av sänkningen av reporäntan var redan inprisad i bankernas utlåningsränta
 
Riksbanken tog idag också beslut om att sänka den ränteprognosen (räntebanan) för de kommande tre åren. Detta innebär att det inom den närmaste framtiden (2 år) kommer bankernas utlåningsränta att förbi låg.
För hushåll med lån kommer dagen räntebeslut som något av en tidig julklapp. För industrin och konjunkturen är det också bra men sänkningen ur denna synvinkel borde kommit tidigare.
För exportindustrin medförde dagen sänkning av reporäntan att Kronan försvagades. Det innebär en förstärkning av exportföretagens vinstmarginalerna, om än måttlig men i rätt riktning.
Sett från ett perspektiv av dagen sänkning av reporäntan kan även år 2014 bli ett bra börsår.

måndag 16 december 2013

Reporäntan

Debatten är i full gång om huruvida riksbankens reporänta kommer att sänkas imorgon, tisdag den 17 december.
 
Det som lyfts fram som argument för en sänkning är framför allt att inflationen är för låg.  Inflationen var i november enligt Riksbanken 0.1 % på årsbasis. Målet för inflationen i Sverige är satt till 2 %.
 
En alltför låg inflation ökar risken för deflation med fallande priser som ett resultat. Det kan medföra att hushållen och företagen skjuter upp köp och investeringar. Konsekvensen av en sådan utveckling kan bli mycket kännbar genom att företagen går allt sämre följt av avskedande och högre arbetslöshet.
 
Dessutom blir staten skatteintäkter mindre och utgifter för försörjningsstöd ökar. Den negativa spiralen fortsätter sedan vidare följt av en allt svagare konjunktur.
 
En ytterligare parameter i sammanhanget är den starka svenska kronan. Det missgynnar Sverige som är beroende av en relativt stark exportindustri. På kort sikt är det inga större problem då exporten kan valutasäkras. På längre sikt tappar svensk exportindustri i konkurrensen med andra länder som har en svagare valuta. Sänkning av räntan kan medföra att kronan försvagas.
 
Riksbanken som fattar beslut om reporäntan består av sex ledamöter. Under förra mötet var röstsiffrorna fyra mot två för att behålla räntan intakt. Riksbankschefen Stefan Ingves har tidigare argumenterat emot en sänkning på grund av hushållens höga skuldsättning. En sänkning av räntan kan befaras medföra att skuldsättning ökar ytterligare.
 
Personligen tror jag på räntesänkning. Imorgon vet vi svaret.

onsdag 4 december 2013

Läget i Skolan

Detta inlägg går utanför boxen om vad jag normalt brukar skriva men jag anser skolan i Sverige är mycket viktig för det framtida välståndet.
 
OECD gör en undersökning bland medlemsländerna vad det gäller kunskapsnivån bland elever som går i 9:e klass, d.v.s. elever som är 15 år. I mätningen fokuserar man på tre områden: Matematik, Läsförståelse och Naturvetenskap.  Den senaste mätningen gjordes år 2012 och kan sammanfattas i följande figur där röd stapel representerar Sverige. Figuren visar att Sverige ligger på 29:e plats av totalt 35 länder. En föga smickrande siffra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den senaste mätningen visar också att Sverige har störst resultatförsämring i samtliga tre områden som mäts. Dessutom är trenden fallande sedan undersökningen genomfördes första gången år 2000. Trenden för Sverige visas i figuren nedan.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som jag ser det är det inte det absoluta mätvärdet för Sverige år 2012 som är det mest allvarliga utan det är den fallande trenden som är ett mycket större problem. Sverige som internationellt inte kan konkurrera med låga löner är hänvisade till att konkurera med en välutbildad befolkning.
 
Skolverket diskuterar möjliga orsaker bakom den fallande kunskapstrenden, Skolverket Rapport 398 år 2013. Generellt säger man att det inte går att peka på någon isolerad förklaringsfaktor. Man anser att det är många olika faktorer som möjligt kan ha en påverkan.
 
Skolverket diskuterar ändå möjliga orsaker:
 • Svenska skolor fokuserar mer på andra ämnesområden än vad man gör internationellt. T.ex. är svenska elever generellt duktigare än motsvarande i andra länder i ämnen som engelska och samhällskunskap. Dessa ämnesområden finns inte med i PISA-undersökningen.
 • Man berör också möjligheten av att skolval- och friskolereformen möjligen kan påverka negativt. Skolverket konstaterar att det finns stora olikheter mellan olika skolors resultat men konstaterar att det inte finns några entydiga forskningsresultat.
 • Vad det gäller kommunaliseringen, d.v.s. att ansvaret för att skolan har förts över från staten till respektive kommun. Här konstaterar Skolverket att det finns mycket stora skillnader i resurstilldelningen till skolverksamheten och fördelning av resurser mellan skolor i respektive kommun. Ändå konstaterar Skolverket att några slutsatser inte kan dras från detta faktum att olika kommuner satsar så olika mycket på skolverksamheten.
 • Slutligen diskuterar Skolverket om betygsreformen från relativa betyg till målrelaterade betyg kan ha någon inverkan på kunskapsläget med att säga att man inte vet.
Min egen åsikt om den nedåtgående trenden är att den startade mycket tidigare än vad PISA-undersökningen visar. Jag har tyckt mig se att kunskap betraktats som minder viktigt och anar att det till en del finns en viss kunskapsfientlighet inom vissa samhällsgrupper. I många skolklasser är det inte häftigt att vara duktig i skolan.

I en förlängning blir det en kultur av akademikerfientlighet bland vissa samhällsgrupper. Ett uttryck för det är läraryrkets låga status. Om det finns det en aversion mot kunskap. Varför skall man då ha respekt för det som skolan försöker lära ut?
 
För att vända trenden tror jag främst på att två delar måste hanteras. Det ena är att öka svenska elevers eget intresse för studier. Det bör inte enbart ligga på skolan att motivera elever att studera. Det ska också komma hemifrån och ligga i elevens och föräldrars intresse.
 
Det andra gäller tilldelning av resurser till skolans verksamhet. Idag använder en del kommuner skolan som ett ekonomiskt dragspel för att klara den övriga kommunal budgeten. De kommuner som har en ansträngd budget kan vara frestade att minska anslagen till skola och på så sätt genera en lågprisskola, billigt men med tvivelaktig kvalité.

onsdag 27 november 2013

Strategi Köpa Aktier

Att köpa aktier är svårt – att sälja aktier är svårare.
 
Under ganska många år ägde jag ett fåtal aktieslag utan att ha någon riktig klar ide om att köpa eller sälja. Handlandet begränsades till att när jag besökte det lokala bank-kontoret så passade på att fråga hur man såg på vilka aktier man borde äga. Detta skedde kanske en gång per halvår. För övrigt hade jag mina besparingar på ett sparkonto i banken.
 
För några år sedan bestämde jag mig för att ta tag i mitt sparande. Min ansatts gick ut på att försöka lära mig hur finansmarknaden och dess drivkrafter fungerade. Därför gick jag med i Aktiespararna och från deras hemsida gick igenom grunderna och fördjupning om aktiesparande. Här finns mycket bra information att hämta.
 
En del i lärandet var att starta bloggen Dynamiska Finanser. Genom att skriva kan man lära sig mycket. Det är en form av praktiskt lärande. Kunskapen följer så att säga med av sig själv när man sätter sig för att skriva. Det är en form av ”Learning by Doing”.
 
Det jag har tagit fasta på att i den praktiska handeln är att försöka ha koll vad jag håller på med och på så sätt få till en strategi i min aktiehandel. Hittills kan mina funderingar kring att köpa aktier formuleras i ett antal moment som jag försöker tillämpa.
 
Moment 1: Köp aktier enbart när aktiemarknaden sannolikt är långsiktigt stigande. Det ska genast erkännas att det svårt att bedöma om aktiemarknaden är långsiktigt stigande. För detta studerar jag indexet OMX30 och fokuserar huvudsakligen på två indikatorer på månadsbasis.
 
Moment 2: Nästa steg är att fundera mycket om vad som kan få en stark efterfrågan kommande åren. Detta är också svårt. Det är som ett vått finger i vädret men ändå inte. Man får försöka läsa på och bilda sig en uppfattning om vad marknaden kan komma att efterfråga i en allt större grad.
 
Moment 3: Min bild av framtida efterfrågan ligger som grund för att välja ut enskilda företag vars aktier som är intressanta för mig. Det kan också vara det omvända att genom att studera företagens produkter få inspiration till vad som kan komma att få en ökad efterfrågan.
 
Moment 4: De företag som jag sedan väljer ska vara stabila genom att ha levererat en hyfsad vinst och utdelning de senaste åren. Så kallade förväntas bolag eller kryddor undviker jag. För mig är det för mycket lotteri. För att få den sorten av spänning, spelar jag hellre på travet.
 
Moment 5: Själva köpet avvaktar jag tills en kortsiktig svacka. Här använder jag i princip samma indikatorer som för att analysera om aktiemarknaden är långsiktigt stigande, men här appliceras på enskilda företag på dagsbasis.
 
Sammanfattningsvis baseras mina köp av aktier av fem moment. Moment ett och fyra – fem är analytiskt hanterabara. Moment två och tre är knepigare, mer fuzzy betonade. I analysen blir det lite av varje och är svårt att formulera genom någon matematisk formel eller regel. En annan svårighet som inte kan underskattas är den psykologiska, d.v.s. att inte gå ifrån sin strategi.
 
Vad det gäller att sälja aktier funderar jag fortfarande mycket. Den enda klara strategi är att sälja när enskild aktie går under ett från början satt lägsta pris. Dessutom säljer jag de aktier av cykliskt karaktär när mina två långsiktiga indikatorer signalerar nedgång.
 
Slutligen är min ide kring handel med aktier inte att optimera vinsten, utan det är min egen tillfredställelse att göra och utveckla något som intresserar mig. Sedan får vinsten komma som den kommer utan att för den skull förlora kapital.
 
Hittills är jag mycket nöjd vad aktiehandeln gett mig och min familj.

lördag 23 november 2013

The Red Thread

Engelskan har under senaste decenniet blivit ett allt viktigare språk. Många större företag har tagit beslut på att använda engelska som koncernspråk. All marknadsföring och dokumentation sker på engelska. Internationellt sker även muntlig kommunikation mellan företag och kunder på engelska.

Engelska lärs visserligen ut tidigt i Sverige, men det tar åratal att utveckla den språkliga förmåga som de med engelska som modersmål har skaffat sig genom utbildning och träning.
 
Företaget The Red Thread grundades 2013 av Angie Sohlberg och Tracy Levin, två amerikaner bosatta i Sverige, efter att de märkt en stor efterfrågan på tjänster som syftar till att förbättra människors engelska.
 
Genom att kombinera sina utbildningar, erfarenheter, och gemensamma önskan att hjälpa människor beslutade Angie och Tracy sig för att grunda The Red Thread.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

söndag 10 november 2013

Affärer under 2013

Det har hänt en hel del med min aktieportfölj under 2013. Det är således dags att komma med en uppdatering av vilka förändringar som skett och hur fördelnigen ser ut i dagsläget.  
 
Återkommer i ett senare inlägg hur jag tänker vad det gäller placeringar. Även om jag gjort ett antal förändringar i portföljen så ligger min horisont till största delen åt det långsiktiga hållet.

Hittills under året har jag gjort följande affärer:

Sålt:
 • Betsson
 • Sandvik
 • Subsea 7
 • Nokian Renkaat
 • Fortum
 • Chevron
 • Eastman Chemical
 • United Rentals

Minskat:
 • HM
 • Novo Nordisk

Ökat:
 • SSAB
 • Scania
 • Autoliv

Köpt:
 • Trelleborg
 • AarhusKarlshamn
 • Swedbank
 • Handelsbanken
 • Lundbergföretagen
 • Elekta
 • Bakkafrost
 • SalMar
 • Opera Software

För närvarande består min aktieportfölj av 21 olika företag där de största innehaven är Hexagon och Alfa Laval följt av Autoliv, SKF, Scania och Opera Software.
 
Vid en första anblick kan det se ut som en stark övervikt i verkstad men vid en närmare granskning betraktar jag Hexagon som ett kombinerat IT och tjänsteföretag. Alfa Laval klassas som ett verkstadsföretag men är inriktad mot energi och miljö. Autoliv är orienterad mot bil- och trafiksäkerhet. SKF och Atlas Copco är definitivt verkstadsföretag medan Scania är inriktad mot transporter. Opera Software är en av mina favoriter inriktad mot mjukvara för smarta telefoner.

I figuren nedan visar cirkeldiagrammet i detalj hur min aktieportfölj ser ut i dagsläget.
Klicka på figuren för en större bild
 
 

måndag 18 februari 2013

Hög kronkurs

Dagens kronkurs är hög i förhållande till de två stora valutorna US Dollar och Euro. Frågan man ställer sig är om detta är bra eller dåligt. Svaret är inte enkelt utan mycket beroende mycket på vem du frågar.
 
Vad det gäller euron låg den ganska stabilt mellan 9.00 – 9.50 SEK under åren 2002 – 2007. Under finanskrisen 2009 försvagades kronan och en euro kostade över 11 SEK. Sedan har kronan stadigt förstärkts mot euron och är nu nere i cirka 8.50 SEK.  Se figuren nedan.      

Klicka på bilden för större storlek. 
 
Vad det gäller US Dollar så blev den mycket dyr under IT-kraschen 2001 och var uppe i 10.50 SEK. Därefter har dollarn sjunkit och var nere i 6 kronor före finanskrisen. Under finanskrisen blev dollarn åter dyrare och var uppe i 9 kronor för att åter vända ner och är nu nere i cirka 6.30 SEK.

Klicka å bilden för större storlek.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendensen tidigare har varit att kronan försvagats avsevärt under perioder då världsekonomin gått ner som t.ex. vid IT-kraschen 2001 och finanskrisen 2009. Vid dippen under 2011 kan vi inte se samma mönster. Trots ekonomisk nedgång är kronan faktiskt fortfarande stark. Tydligen har kronan som valuta blivit uppgraderad och betraktas i mindre utsträckning som en skvalpvaluta som man flyr under kristider. Snarare har det blivit tvärtom.
 
En av anledningarna till den på senare tid stabila kronan är att de offentliga finanserna är stabila och att de svenska bankernas risker har reducerats, t.ex. bankernas risker mot Baltikum är mycket mindre och riskerna mot PIGS-länderna är små. Det är helt enkelt så att det blivit mindre risk att investera i Sverige med kronan som bas.
 
En kronförstärkning minskar däremot den svenska exportindustrins konkurrenskraft. Det är dock inte helt överblickbart då de stora internationella exportföretagen har tillverkning i många länder med olika valutor och har valutasäkring av sin försäljning. Helt klart är dock att en stärkt krona påverkar exportföretagen negativt och därmed företagens kursutveckling.
 
På längre sikt kan dock en stark krona få positiva effekter för svensk ekonomi genom större investeringar i Sverige. Både genom att medel kommer från utlandet och genom att medel stannar kvar i Sverige och inte investeras i utlandet. T.ex. det kan ge ökade investeringar i svensk infrastruktur och bostadsbyggande.
 
Sammanfattningsvis har en stark krona både negativa och positiva effekter på Sverige. En stark krona kan bromsa den ekonomiska utvecklingen men den kan också på längre sikt bidra till ökade investeringar i Sverige.

tisdag 12 februari 2013

Hexagon

Hexagon tillhör en av mina favoriter och är mitt tredje största innehav (8 %). Att bolaget intresserar mig beror naturligtvis att jag tror på deras produkter och affärside. Dessutom har företaget en kompetent ledning som levererar.
 
Hexagon är ett företag inriktad på avancerad mätteknik med tre huvudområden: Geosystems, Metrology och Technology. Områdena är var för sig inte vattentäta skott utan hänger ihop på ett intressant sätt.
Geosystems arbetar med mätning, lagring, analysering och presentation av flerdimensionell data relaterad till någon form av position. Tillämpningsområden finns vid projektering och underhåll av infrastruktur. Här är utveckling av infrastruktur i Asien drivande.
Metrology arbetar med industriella mätsystem. Området drivs av tillämpningar inom fordons- och flygindustrin.
Technology levererar mjukvara inom geotillämningar. Tillämningar finns inom olja, gas, gruvdrift och marina sektorn. Tillväxten drivs ett ökat behov av energi, stigande oljepriser och ökat krav på säkerhet.
Rapporten för 2012-Q4 redovisar att nettoförsäljningen på 629 MSEK som kan jämföras med 592 MSEK för 2011-Q4. En ökning på 4 %. Vad det gäller nettovinsten blev den 101 MSEK att jämföras med 85 MSEK för 2011-Q4. Det motsvaras av en ökning på 17 %.
Vid bolagets konferens efter presentation av rapporten meddelade företagets vd Ola Rollen:
 • Hexagons långsiktiga mål är att öka bruttomarginalen från dagens 56 % till framtida 60 %.
 • Tillväxten som idag ligger på 5 – 6 % kommer sannolikt att öka med cirka 1 %.
Med dagen tillväxt kommer företaget att nå en omsättning år 2015 motsvarande 2.9 miljarder euro. Målet är att nå en omsättning 3.5 miljarder euro år 2015. Rollen kommenterade inte differensen men en trolig tolkning är att företaget planerar att växa även genom förvärv av andra bolag.
Trots att det finns mycket positivt att säga om bolaget finns det knepigheter som man ska vara tydlig med. I balansräkningen för 2012 redovisas en post som kallas ”Immateriella anläggningstillgångar” på drygt 3 931 miljarder euro. Det är 72 % av summan av alla tillgångar. Det handlar om tillgångar som inte är reella och lätt kan bli mindre värda. För mig är det en hög siffra som man borde försöka skriva ned.

måndag 11 februari 2013

Ökat i samband med dipp

Har passat på att öka mitt innehavet i två bolag i samband med aktiedipp. Det gäller stålföretaget SSAB och det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk.
 
SSAB rapporterade för 2012-Q4 i fredags. Aktien föll 5 % på rapporten. Försäljningen för 2012-Q4 rapporterades till 8 354 Mkr vilket kan jämföras med 10 898 Mkr för 2011-Q4.  Rörelseresultatet för 2012-Q4 uppgick till – 655 Mkr vilken kan jämföras med – 98 Mkr för 2011-Q4. Således företaget rapporterar ett avsevärt försämrat resultat för 2012-Q4 om man jämför med 2011-Q4.
Bolaget har under senaste åren gjort stora intressanta investeringar i en ny kylanläggning i Borlänge. Anläggningen är nu i drift och man kan producera stål av en helt annan kvalité än tidigare och med mycket bättre vinstmarginal än vanligt kolstål. Örat mot verkstadsgolvet indikerar att det efter nyår snurrar på bättre vad det gäller varmvalsningen.
Idag faller Novo Nordisk med 15 %. Detta sedan bolaget rapporterat att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA tillkänngivet att insulinpreparaten Tresiba och Ryzodeg från Novo Nordisk inte blir godkänt i USA. Det krävs ytterligare studier vad det gäller hjärtsäkerhet för att myndigheterna i USA skall godkänna preparaten.
Då de båda läkemedlen redan är godkända i Japan, Mexiko och hela EU vore det ytterst förvånande om de inte också blir godkända i USA efter ytterligare kompletteringar i ansökan.

fredag 8 februari 2013

Industriproduktionsindex och Industrins orderingång

Statistik över industriproduktionsindex (IPI) och industrins orderingång tas fram av Statistiska Centralbyrån varje månad. Statistiken bygger på webbaserade enkätundersökningar från cirka 2 300 företag. Svarsfrekvensen brukar vara ungefär 80 – 85 % och tar man hänsyn till företagens storlek ligger det på cirka 90 %.
 
Den senaste mätningen gäller för december 2012. Trots att mätningarna är korrigerade för säsongsvariationer ser man i mätningarna ett tydligt mönster med nedgång under sommarmånaderna.
 
Från figuren över industriproduktionen ser man en ökad produktion i december 2012 jämfört med månaden före. Men IPI ligger på samma nivå som för ett år sedan.
 
Från motsvarande figur över orderingången ser man också en ökad orderingång i december 20112 jämfört med månade innan. Ser man ett år tillbaka så ligger orderingången på ungefär samma nivå.
 
Industriproduktionsindex och industrins orderingång visar att aktiviteten för svensk industri ligger på ungefär samma nivå som för ett år sedan. 

onsdag 6 februari 2013

Verkstad konjunkturläget och vinstutveckling

Rapporteringen för 4:e kvartalet 2012 är i full gång. Hittills har 6 bolag inom den viktiga exportinriktade verkstadssektorn rapporterat. Det innebär att ungefär hälften av de största företagen inom verkstad har rapporterat.
 
Det är flera frågor man försöker svar på från rapporterna:
 
Kan man se någon kommande vändning av konjunkturen?
 
Hur utvecklas vinsten och orderläge?
 
 

Orderläget

 
Alfa Laval och Scania förbättrar orderläget vid en jämförelse mellan 2012-Q4 och 2011-Q4. Alfa Laval rapporterar ökade orderlägen inom processindustrin och livsmedelsindustrin medan Marin & Diesel området minskade något. Scanias förbättrade orderläge kommer från Latin Amerika och då främst Brasilien.
 
Atlas Copco rapporterar marginell negativ förändring av orderläget för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Orderingången i både Nord- och Sydamerika rapporteras som god. Europa uppvisar en splittrad bild med god efterfrågan i Tyskaland och Storbritannien. Även Asien uppvisar en splittrad bild med god efterfrågan i Sydkorea och Indien medan lägre efterfrågan i Kina och Japan.
 
Sandvik rapporterar totalt en minskad efterfrågan. En hyfsad efterfrågan finns inom flyg, olja/gas och processindustrin medan gruvor, konstruktion och bilindustrin är svagare. Efterfrågan rapporteras vara starkast inom Nordamerika och Afrika.
 
SKF rapporterar en totalt minskad efterfrågan. Efterfrågan i Nord- och Sydamerika förväntas bli oförändrad medan inom Europa förväntas efterfrågan bli påtagligt lägre och något lägre i Asien.
 
För Volvo minskade orderingången totalt för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Uppdelat på regioner så ökade orderingången i Sydamerika medan övriga regioner minskade. Intressant att notera är att orderingången för 2012-Q4 ökade med 15 % jämfört med 2012-Q3.
 
Tabell: Vinster, orderläge och kursändring


 
EBITA
Order
Kurs
 
2012-Q4
(MSEK)
2011-Q4
(MSEK)
Ändring
(%)
2012-Q4
(MSEK
2011-Q4
(MSEK)
Ändring
(%)
Ändring
(%)
Alfa Laval
1 316
1 387
-5
7 252
6 774
+11
+4.5
Atlas Copco
4 687
4 596
+2
21 101
21 927
-4
-3.6
Sandvik
3 058
3 240
-6
21 070
23 990
-10
-0.9
Scania
2 165
2 741
-21
19 625
15 846
+24
-2.5
SKF
1 227
2 006
-49
14 984
16 257
-8
+1.2
Volvo
1 121
6 955
-84
71 793
86 507
-17
+3.9Vinstutveckling

Atlas Copco redovisar en positiv vinstutveckling för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Övriga bolag redovisar negativ vinstutveckling för samma period. Alfa Laval och Sandvik har en mindre negativ förändring medan Scania, SKF och framförallt Volvo redovisar en stor negativ vinstutveckling.
 

Kursförändring

Det är intressant att analysera marknadens reaktioner på bolagens rapporter. Jämförelsen är inte helt korrekt då bolagen redovisar vid olika dagar med olika dagsaktuell kursklimat men säger ändå något om kommande förväntningar.  Här sticker Alfa Laval och Volvo ut med en kursökning på cirka 4 % för respektive bolag. Atlas Copco straffas däremot med en kurssänkning på – 3.6 %.
 

Sammantaget

Halvvägs in i rapporteringen för 2012-Q4 visar att orderläget för flera av bolagen har vänt upp jämfört med 2011-Q4. För Volvo kan man se en markant uppgång jämfört med 2012-Q3. Det kan tyda på att lågkonjunkturen har bottnat. De marknader som visar styrka är Nord- och Sydamerika. Vad det gäller vinstutvecklingen har den ännu inte tagit fart och man kan förvänta sig fortsatta nedskärningar i produktionen.