måndag 14 januari 2013

Bankkort vs kreditkort

Många har koll på skillnaden mellan bankkort och kreditkort men vi ska ändå börja med att diskutera skillnaden.
 
Ett bankkort är direkt kopplat till ett bankkonto. Använder man ett bankkort för att ta ut pengar via automat eller betala en vara, dras (debeteras) hela summan direkt från det bankkonto som bankkortet är kopplat till.
 
Kreditkortet däremot är inte kopplat till något specifikt bankkonto utan utgivaren av kreditkortet faktureras innehavaren av kreditkortet i efterhand för uttag av kontanter eller inköp av varor som man gjort. Oftast får man en faktura en gång per månad, vilka man själv måste betala manuellt.
 
För att göra det hela tydligare borde korten även i dagligt tal kallas för debetkort respektive kreditkort.
 
Frågan man ställer sig är vilket som är lämpligast att använda, bankkort eller kreditkort. Som vanligt finns inget entydigt svar på frågan. Därför vi ska översiktligt gå igenom villkoren för de vanligaste bankkorten och kreditkorten som tillhandahålls av de fyra största bankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Detaljerna finns  i tabellerna för bankkort respektive kreditkort.
 
Bankkort
Alla de stora bankerna har en årsavgift. Nordeas avgift är högre än de övriga men är man förmånskund hos Nordea är årsavgiften lägre. Ingen bank tar någon avgift för kontantuttag inom Sverige eller inom Euro-området. Dock tillkommer en växlingsavgift inom Euro-området. Utanför Euro-området och för övriga länder gäller en fast avgift vid kontantuttag samt valutaväxlingspåslag. Skillnaden mellan bankerna är marginell men Handelsbanken har lägst fast avgift och valutaväxlingspåslag.
 
Vid köp av varor utanför Sverige tillkommer samma valutaväxlingspåslag som vid kontantuttag.
 
 
Bankkort
Handels-banken
Nordea
SEB
Swedbank
Typ av kort
Visa
Visa - Master
Visa
Visa
 
Avgift kontant-uttag
Sverige
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Euro/EU
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Övriga EU
35 kr
40 kr
35 kr
35 kr
Övriga länder
35 kr
40 kr
35 kr
35 kr
Valutaväxlingspåslag
1.5 %
1.55 %
1.65 %
1.65 %
Reseförsäkring
Ja
Ja
Ja
Ja
Ordinarie pris
250 kr/år
288 kr/år
250 kr/år
250 kr/år
Förmånskund pris
 
144 kr/år
 
 Kreditkort
Årsavgiften varier en hel del mellan bankerna. Är man förmånkund hos Nordea är avgiften borttagen. Avgiften för kontantuttag varierar också mellan bankerna. SEB har en fast avgift på 35 kr i Sverige medan de övriga bankerna har ett procentuellt påslag med en minsta avgift. För kontantuttag utanför Sverige tillkommer också ett valutaväxlingspåslag.
 
Vid köp av varor utanför Sverige tillkommer samma valutaväxlingspåslag som vid kontantuttag.
 
När man använder kreditkortet kommer fakturan i efterhand. Här har man en räntefri kredit mellan 45 – 60 dagar beroende på bank.  Man har därefter möjlighet att göra en delbetalning av fakturan men återstående delskuld belastas med en ränta på cirka 11 %.
 
 
Kreditkort
Handels-banken
Nordea
SEB
Swedbank
Typ av kort
Visa-Master
Visa Guld
MasterCard
MasterCard
 
Avgift kontant-uttag
Sverige
1 % min10 kr
2 % min 40 kr
35 kr
3 % min 35 kr
Euro/EU
0 kr
2 % min 40 kr
35 kr
3 % min 35 kr
Övriga EU
35 kr
2 % min 40 kr
35 kr
3 % min 35 kr
Övriga länder
35 kr
2 % min 40 kr
35 kr
3 % min 35 kr
Valutaväxlingspåslag
1.5 %
1.55 %
1.65 %
1.65 %
Räntefri kredit dagar
45
55
60
55
Ränta vid delbetalning
11.6 %
11.1 %
10.68 %
11.95 %
Reseförsäkring
Ja
Ja
Ja
Ja
Ordinarie pris
250 kr/år
470 kr/år
195 kr/år
195 kr/år
Förmånskund pris
 
0 kr/år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Sammanfattning
Villkoren för bankkort och kreditkort skiljer sig vad det gäller avgifter vid kontaktuttag och betalningsvillkor.
 
Den största fördelen med bankkort är att avgiften för kontantuttag i Sverige är noll. Den största fördelen med kreditkort är att betalningen sker först i efterskott med en räntefri period. Man kan dessutom kolla fakturan och se om allt är ok innan man betalar banken.
 
Vad man ska se upp med vad det gäller kreditkort är en förrädisk möjlighet till delbetalning med en hög ränta. Kreditkorten används huvudsakligen till köp av konsumtionsvaror, t.ex. resor, restaurangbesök och elektronikprodukter. Det är då tveksamt om man ska låna till köp av konsumtionsvaror.
 
En fördel med betalning av resor med bankkort eller kreditkort är att en kompletterande reseförsäkring inkluderas vid köpet.

torsdag 3 januari 2013

Summering 2012

Nu är det dags att summera året som gått vad det gäller mina investeringar. För år 2012 ökade mitt innehav med 20 %. Det kan jämföras med OMX30 som steg med 12 %. 
 
Utvecklingen för de senaste fyra åren visas i figuren nedan. De blå staplarna visar utvecklingen för mina investeringar (DynFin) och de röda staplarna visar utvecklingen av OMX30. För de senaste fyra åren blir medelvärdet av utvecklingen för mina investeringar 22 % per år, vilket kan jämföras med utvecklingen hos OMX30 som utvecklats i genomsnitt med 15 % per år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som hänt under senaste halvåret är att jag ökat i Betsson under svackan i kursutvecklingen. Företaget är intressant trots de politiska riskerna. Tillväxten och utdelningen är tilltalande.
 
Innehavet i Volvo, Ratos, ABB och Wilhelm Wilhelmsson är avvecklade. Inte för att bolagen är dåliga utan för ge plats åt Novo Nordisk, Chevron, Fortum och Eastman Chemical.
 
Novo Nordisk är ett danskt läkemedelsföretag som är fokuserade på behandling av diabetes och rönt stora framgångar inom behandling av diabetes typ 2.
 
Chevron har haft en svag kursutveckling men är bra positionerade inom utvinning av gas och olja. Framför allt är utvinning av gas från de stora skifferlagren i USA intressant.
 
Eastman Chemical tillverkar kemikalier för användning inom många olika områden. Företaget har renodlat sin verksamhet genom att avveckla mindre lönsamma delar och fokuserat på de delar med största marginalerna. Det som också tilltalar är dess expansion i Ostasien där tillväxten är hög.
 
Fördelningen av mitt nuvarande innehav framgår av figuren nedan. Klicka på figuren för större storlek.