torsdag 3 januari 2013

Summering 2012

Nu är det dags att summera året som gått vad det gäller mina investeringar. För år 2012 ökade mitt innehav med 20 %. Det kan jämföras med OMX30 som steg med 12 %. 
 
Utvecklingen för de senaste fyra åren visas i figuren nedan. De blå staplarna visar utvecklingen för mina investeringar (DynFin) och de röda staplarna visar utvecklingen av OMX30. För de senaste fyra åren blir medelvärdet av utvecklingen för mina investeringar 22 % per år, vilket kan jämföras med utvecklingen hos OMX30 som utvecklats i genomsnitt med 15 % per år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som hänt under senaste halvåret är att jag ökat i Betsson under svackan i kursutvecklingen. Företaget är intressant trots de politiska riskerna. Tillväxten och utdelningen är tilltalande.
 
Innehavet i Volvo, Ratos, ABB och Wilhelm Wilhelmsson är avvecklade. Inte för att bolagen är dåliga utan för ge plats åt Novo Nordisk, Chevron, Fortum och Eastman Chemical.
 
Novo Nordisk är ett danskt läkemedelsföretag som är fokuserade på behandling av diabetes och rönt stora framgångar inom behandling av diabetes typ 2.
 
Chevron har haft en svag kursutveckling men är bra positionerade inom utvinning av gas och olja. Framför allt är utvinning av gas från de stora skifferlagren i USA intressant.
 
Eastman Chemical tillverkar kemikalier för användning inom många olika områden. Företaget har renodlat sin verksamhet genom att avveckla mindre lönsamma delar och fokuserat på de delar med största marginalerna. Det som också tilltalar är dess expansion i Ostasien där tillväxten är hög.
 
Fördelningen av mitt nuvarande innehav framgår av figuren nedan. Klicka på figuren för större storlek.

1 kommentar: