tisdag 12 februari 2013

Hexagon

Hexagon tillhör en av mina favoriter och är mitt tredje största innehav (8 %). Att bolaget intresserar mig beror naturligtvis att jag tror på deras produkter och affärside. Dessutom har företaget en kompetent ledning som levererar.
 
Hexagon är ett företag inriktad på avancerad mätteknik med tre huvudområden: Geosystems, Metrology och Technology. Områdena är var för sig inte vattentäta skott utan hänger ihop på ett intressant sätt.
Geosystems arbetar med mätning, lagring, analysering och presentation av flerdimensionell data relaterad till någon form av position. Tillämpningsområden finns vid projektering och underhåll av infrastruktur. Här är utveckling av infrastruktur i Asien drivande.
Metrology arbetar med industriella mätsystem. Området drivs av tillämpningar inom fordons- och flygindustrin.
Technology levererar mjukvara inom geotillämningar. Tillämningar finns inom olja, gas, gruvdrift och marina sektorn. Tillväxten drivs ett ökat behov av energi, stigande oljepriser och ökat krav på säkerhet.
Rapporten för 2012-Q4 redovisar att nettoförsäljningen på 629 MSEK som kan jämföras med 592 MSEK för 2011-Q4. En ökning på 4 %. Vad det gäller nettovinsten blev den 101 MSEK att jämföras med 85 MSEK för 2011-Q4. Det motsvaras av en ökning på 17 %.
Vid bolagets konferens efter presentation av rapporten meddelade företagets vd Ola Rollen:
  • Hexagons långsiktiga mål är att öka bruttomarginalen från dagens 56 % till framtida 60 %.
  • Tillväxten som idag ligger på 5 – 6 % kommer sannolikt att öka med cirka 1 %.
Med dagen tillväxt kommer företaget att nå en omsättning år 2015 motsvarande 2.9 miljarder euro. Målet är att nå en omsättning 3.5 miljarder euro år 2015. Rollen kommenterade inte differensen men en trolig tolkning är att företaget planerar att växa även genom förvärv av andra bolag.
Trots att det finns mycket positivt att säga om bolaget finns det knepigheter som man ska vara tydlig med. I balansräkningen för 2012 redovisas en post som kallas ”Immateriella anläggningstillgångar” på drygt 3 931 miljarder euro. Det är 72 % av summan av alla tillgångar. Det handlar om tillgångar som inte är reella och lätt kan bli mindre värda. För mig är det en hög siffra som man borde försöka skriva ned.

1 kommentar:

  1. Vad tror du om möjligheterna om att knoppa av något mer bolag från Hexagon?

    SvaraRadera