onsdag 6 februari 2013

Verkstad konjunkturläget och vinstutveckling

Rapporteringen för 4:e kvartalet 2012 är i full gång. Hittills har 6 bolag inom den viktiga exportinriktade verkstadssektorn rapporterat. Det innebär att ungefär hälften av de största företagen inom verkstad har rapporterat.
 
Det är flera frågor man försöker svar på från rapporterna:
 
Kan man se någon kommande vändning av konjunkturen?
 
Hur utvecklas vinsten och orderläge?
 
 

Orderläget

 
Alfa Laval och Scania förbättrar orderläget vid en jämförelse mellan 2012-Q4 och 2011-Q4. Alfa Laval rapporterar ökade orderlägen inom processindustrin och livsmedelsindustrin medan Marin & Diesel området minskade något. Scanias förbättrade orderläge kommer från Latin Amerika och då främst Brasilien.
 
Atlas Copco rapporterar marginell negativ förändring av orderläget för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Orderingången i både Nord- och Sydamerika rapporteras som god. Europa uppvisar en splittrad bild med god efterfrågan i Tyskaland och Storbritannien. Även Asien uppvisar en splittrad bild med god efterfrågan i Sydkorea och Indien medan lägre efterfrågan i Kina och Japan.
 
Sandvik rapporterar totalt en minskad efterfrågan. En hyfsad efterfrågan finns inom flyg, olja/gas och processindustrin medan gruvor, konstruktion och bilindustrin är svagare. Efterfrågan rapporteras vara starkast inom Nordamerika och Afrika.
 
SKF rapporterar en totalt minskad efterfrågan. Efterfrågan i Nord- och Sydamerika förväntas bli oförändrad medan inom Europa förväntas efterfrågan bli påtagligt lägre och något lägre i Asien.
 
För Volvo minskade orderingången totalt för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Uppdelat på regioner så ökade orderingången i Sydamerika medan övriga regioner minskade. Intressant att notera är att orderingången för 2012-Q4 ökade med 15 % jämfört med 2012-Q3.
 
Tabell: Vinster, orderläge och kursändring


 
EBITA
Order
Kurs
 
2012-Q4
(MSEK)
2011-Q4
(MSEK)
Ändring
(%)
2012-Q4
(MSEK
2011-Q4
(MSEK)
Ändring
(%)
Ändring
(%)
Alfa Laval
1 316
1 387
-5
7 252
6 774
+11
+4.5
Atlas Copco
4 687
4 596
+2
21 101
21 927
-4
-3.6
Sandvik
3 058
3 240
-6
21 070
23 990
-10
-0.9
Scania
2 165
2 741
-21
19 625
15 846
+24
-2.5
SKF
1 227
2 006
-49
14 984
16 257
-8
+1.2
Volvo
1 121
6 955
-84
71 793
86 507
-17
+3.9Vinstutveckling

Atlas Copco redovisar en positiv vinstutveckling för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Övriga bolag redovisar negativ vinstutveckling för samma period. Alfa Laval och Sandvik har en mindre negativ förändring medan Scania, SKF och framförallt Volvo redovisar en stor negativ vinstutveckling.
 

Kursförändring

Det är intressant att analysera marknadens reaktioner på bolagens rapporter. Jämförelsen är inte helt korrekt då bolagen redovisar vid olika dagar med olika dagsaktuell kursklimat men säger ändå något om kommande förväntningar.  Här sticker Alfa Laval och Volvo ut med en kursökning på cirka 4 % för respektive bolag. Atlas Copco straffas däremot med en kurssänkning på – 3.6 %.
 

Sammantaget

Halvvägs in i rapporteringen för 2012-Q4 visar att orderläget för flera av bolagen har vänt upp jämfört med 2011-Q4. För Volvo kan man se en markant uppgång jämfört med 2012-Q3. Det kan tyda på att lågkonjunkturen har bottnat. De marknader som visar styrka är Nord- och Sydamerika. Vad det gäller vinstutvecklingen har den ännu inte tagit fart och man kan förvänta sig fortsatta nedskärningar i produktionen.

1 kommentar: