onsdag 27 november 2013

Strategi Köpa Aktier

Att köpa aktier är svårt – att sälja aktier är svårare.
 
Under ganska många år ägde jag ett fåtal aktieslag utan att ha någon riktig klar ide om att köpa eller sälja. Handlandet begränsades till att när jag besökte det lokala bank-kontoret så passade på att fråga hur man såg på vilka aktier man borde äga. Detta skedde kanske en gång per halvår. För övrigt hade jag mina besparingar på ett sparkonto i banken.
 
För några år sedan bestämde jag mig för att ta tag i mitt sparande. Min ansatts gick ut på att försöka lära mig hur finansmarknaden och dess drivkrafter fungerade. Därför gick jag med i Aktiespararna och från deras hemsida gick igenom grunderna och fördjupning om aktiesparande. Här finns mycket bra information att hämta.
 
En del i lärandet var att starta bloggen Dynamiska Finanser. Genom att skriva kan man lära sig mycket. Det är en form av praktiskt lärande. Kunskapen följer så att säga med av sig själv när man sätter sig för att skriva. Det är en form av ”Learning by Doing”.
 
Det jag har tagit fasta på att i den praktiska handeln är att försöka ha koll vad jag håller på med och på så sätt få till en strategi i min aktiehandel. Hittills kan mina funderingar kring att köpa aktier formuleras i ett antal moment som jag försöker tillämpa.
 
Moment 1: Köp aktier enbart när aktiemarknaden sannolikt är långsiktigt stigande. Det ska genast erkännas att det svårt att bedöma om aktiemarknaden är långsiktigt stigande. För detta studerar jag indexet OMX30 och fokuserar huvudsakligen på två indikatorer på månadsbasis.
 
Moment 2: Nästa steg är att fundera mycket om vad som kan få en stark efterfrågan kommande åren. Detta är också svårt. Det är som ett vått finger i vädret men ändå inte. Man får försöka läsa på och bilda sig en uppfattning om vad marknaden kan komma att efterfråga i en allt större grad.
 
Moment 3: Min bild av framtida efterfrågan ligger som grund för att välja ut enskilda företag vars aktier som är intressanta för mig. Det kan också vara det omvända att genom att studera företagens produkter få inspiration till vad som kan komma att få en ökad efterfrågan.
 
Moment 4: De företag som jag sedan väljer ska vara stabila genom att ha levererat en hyfsad vinst och utdelning de senaste åren. Så kallade förväntas bolag eller kryddor undviker jag. För mig är det för mycket lotteri. För att få den sorten av spänning, spelar jag hellre på travet.
 
Moment 5: Själva köpet avvaktar jag tills en kortsiktig svacka. Här använder jag i princip samma indikatorer som för att analysera om aktiemarknaden är långsiktigt stigande, men här appliceras på enskilda företag på dagsbasis.
 
Sammanfattningsvis baseras mina köp av aktier av fem moment. Moment ett och fyra – fem är analytiskt hanterabara. Moment två och tre är knepigare, mer fuzzy betonade. I analysen blir det lite av varje och är svårt att formulera genom någon matematisk formel eller regel. En annan svårighet som inte kan underskattas är den psykologiska, d.v.s. att inte gå ifrån sin strategi.
 
Vad det gäller att sälja aktier funderar jag fortfarande mycket. Den enda klara strategi är att sälja när enskild aktie går under ett från början satt lägsta pris. Dessutom säljer jag de aktier av cykliskt karaktär när mina två långsiktiga indikatorer signalerar nedgång.
 
Slutligen är min ide kring handel med aktier inte att optimera vinsten, utan det är min egen tillfredställelse att göra och utveckla något som intresserar mig. Sedan får vinsten komma som den kommer utan att för den skull förlora kapital.
 
Hittills är jag mycket nöjd vad aktiehandeln gett mig och min familj.

lördag 23 november 2013

The Red Thread

Engelskan har under senaste decenniet blivit ett allt viktigare språk. Många större företag har tagit beslut på att använda engelska som koncernspråk. All marknadsföring och dokumentation sker på engelska. Internationellt sker även muntlig kommunikation mellan företag och kunder på engelska.

Engelska lärs visserligen ut tidigt i Sverige, men det tar åratal att utveckla den språkliga förmåga som de med engelska som modersmål har skaffat sig genom utbildning och träning.
 
Företaget The Red Thread grundades 2013 av Angie Sohlberg och Tracy Levin, två amerikaner bosatta i Sverige, efter att de märkt en stor efterfrågan på tjänster som syftar till att förbättra människors engelska.
 
Genom att kombinera sina utbildningar, erfarenheter, och gemensamma önskan att hjälpa människor beslutade Angie och Tracy sig för att grunda The Red Thread.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

söndag 10 november 2013

Affärer under 2013

Det har hänt en hel del med min aktieportfölj under 2013. Det är således dags att komma med en uppdatering av vilka förändringar som skett och hur fördelnigen ser ut i dagsläget.  
 
Återkommer i ett senare inlägg hur jag tänker vad det gäller placeringar. Även om jag gjort ett antal förändringar i portföljen så ligger min horisont till största delen åt det långsiktiga hållet.

Hittills under året har jag gjort följande affärer:

Sålt:
 • Betsson
 • Sandvik
 • Subsea 7
 • Nokian Renkaat
 • Fortum
 • Chevron
 • Eastman Chemical
 • United Rentals

Minskat:
 • HM
 • Novo Nordisk

Ökat:
 • SSAB
 • Scania
 • Autoliv

Köpt:
 • Trelleborg
 • AarhusKarlshamn
 • Swedbank
 • Handelsbanken
 • Lundbergföretagen
 • Elekta
 • Bakkafrost
 • SalMar
 • Opera Software

För närvarande består min aktieportfölj av 21 olika företag där de största innehaven är Hexagon och Alfa Laval följt av Autoliv, SKF, Scania och Opera Software.
 
Vid en första anblick kan det se ut som en stark övervikt i verkstad men vid en närmare granskning betraktar jag Hexagon som ett kombinerat IT och tjänsteföretag. Alfa Laval klassas som ett verkstadsföretag men är inriktad mot energi och miljö. Autoliv är orienterad mot bil- och trafiksäkerhet. SKF och Atlas Copco är definitivt verkstadsföretag medan Scania är inriktad mot transporter. Opera Software är en av mina favoriter inriktad mot mjukvara för smarta telefoner.

I figuren nedan visar cirkeldiagrammet i detalj hur min aktieportfölj ser ut i dagsläget.
Klicka på figuren för en större bild