lördag 23 november 2013

The Red Thread

Engelskan har under senaste decenniet blivit ett allt viktigare språk. Många större företag har tagit beslut på att använda engelska som koncernspråk. All marknadsföring och dokumentation sker på engelska. Internationellt sker även muntlig kommunikation mellan företag och kunder på engelska.

Engelska lärs visserligen ut tidigt i Sverige, men det tar åratal att utveckla den språkliga förmåga som de med engelska som modersmål har skaffat sig genom utbildning och träning.
 
Företaget The Red Thread grundades 2013 av Angie Sohlberg och Tracy Levin, två amerikaner bosatta i Sverige, efter att de märkt en stor efterfrågan på tjänster som syftar till att förbättra människors engelska.
 
Genom att kombinera sina utbildningar, erfarenheter, och gemensamma önskan att hjälpa människor beslutade Angie och Tracy sig för att grunda The Red Thread.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar