tisdag 31 december 2013

Summering 2013

Nu är det dags att summera året som gått vad det gäller mina investeringar. År 2013 gav en tillväxt på 16 %. Det kan jämföras med OMX30 som ökade med drygt 20 %. Således gick mina investeringar sämre än index.
 
Utvecklingen under de senaste fem åren visas i figuren nedan. De blå staplarna visar utvecklingen för mina investeringar och de röda staplarna visar utvecklingen av OMX30. För de senaste fem åren blir medelvärdet av utvecklingen för mina investeringar drygt 20 % per år, vilket kan jämföras med utvecklingen hos OMX30 som utvecklats i genomsnitt med 16 % per år.
 
Klicka på bilden för större storlek.De av mina aktier som under året utvecklats bäst var: Opera Software, American Express, Hexagon, Autoliv, Alfa Laval, HM och Aarhus Karlshamn. Sämst utveckling har det varit för Boliden, SSAB och verkstadsaktierna.
 
Att jag under 2013 inte nådde upp till index är mest beroende på utvecklingen av verkstadsaktierna. Jag trodde att de skulle lyfta under 2013, vilket tyvärr uteblev. Jag är ändå mycket nöjd för utvecklingen av mina investeringar vad det gäller de senaste fem åren.

tisdag 24 december 2013

Tomte på Gården

Så här i juletider kan man läsa en bok av Johan Egerkrans som handlar om Nordiska väsen. Boken är alldeles utmärkt skriven med många trevliga illustrationer.
 
Naturligtvis tar boken upp tomten eller gårdstomte om man så vill. Tomten är i detta sammanhang en liten, mycket gammal man, klädd i gråa slitna kläder med en röd luva på huvudet. Riktigt gamla tomtar har långt skägg, virat flera varv runt kroppen.
 
Tomten är till sättet butter och vresig och håller sig mest för sig själv. Han brukar bo i visthuset, på logen eller i stallet. Han bryr sig mer om gårdens överlevnad och välstånd, snarare än om människorna som råkar bo där. Människor kommer och går under många generationer medan tomten kan leva på gården under flera hundra år.
 
Tomten kan vara mycket känslig för oförrätter. Glömde bonden att lägga honung i gröten som sattes ut till tomten, gav han igen genom illdåd. Om man däremot håller sig väl med tomten så vakar han över gården och dess djur i minsta detalj.
 
Man kan se om det finns en tomte på gården som stor på god fot med bonden genom att hästarna är i mycket gott skick.
 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Dynamiska Finanser

onsdag 18 december 2013

Konjunkturinstitutets Barometer

Konjunkturinstitutet levererar varje månad en undersökning som baseras på svenska företag och hushållens syn på ekonomin. Frågorna skickas till cirka 6 000 företag och 1 500 hushåll.
 
Vad det gäller företag frågas de om synen på nuläget och förväntningar om den närmaste framtiden. För hushållen ställs frågor om synen på den egna ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt planerade inköp av kapitalvaror och sparande.
Konjunkturbarometern ligger i december på 106.1 vilket är 2.1 enheter högre än för november. Man räknar att 100 ska utgöra ett medelvärde. I figuren nedan visas barometern för åren 1996 – 2013. Intressant här är att barometern visar på en uppåtgående konjunktur och att det är en bit kvar till topparna för åren 2000, 2007 och 2011.
Nu är det inget som säger att nuvarande konjunkturuppgång ska bli hög som föregående toppar men det känns för tidigt att börja ropa på att vargen kommer.
Klicka på bilden för större storlek.
 
 
 
 
 
 
 
För de som gillar statistik kan notera att standardavvikelsen för barometern under åren 1996 – 2013 landar på 16.8, vilket ger ett visst stöd för att vändning sannolikt kan komma när barometern närmar sig 116. Det är inget som jag vill påstå att så ska ske utan ge en vink om att barometern fortfarande kan stiga innan konjunkturen åter vänder ned.
 

tisdag 17 december 2013

Billån

Vid köp av bil och liknande varor finns ett antal olika möjligheter till finansering. En av de större aktörerna på den marknaden är Santander som är en del av den globala bankkoncernen Banco Santander.
 
I Sverige jobbar Santander bank med lån samt leasing för fordon som personbil, husbil, husvagn, motorcykel. Just lån och finansiering är de enda affärsområdena som de arbetar med i Sverige. I många andra länder har de ett fullsortiment av banktjänster. De har även en företagsdel där banken erbjuder företagsleasing av bilar/fordon samt även företagslån.
Vad det gäller fordonsfinansiering så har de samarbete med ca 1 000 fordons-återförsäljare och de är märkesoberoende. De förmedlar även fordonsförsäkringar i samarbete med Trygg-Hansa och de bjuder på försäkring i 11 veckor vid finansiering via dem.
På hemsidan kan man relativt enkelt knappa in sitt lånebehov och ange återbetalningstid varvid man direkt får sig presenterat den totala månadskostnaden för lånet samt de ingående delarna.

Det blev Räntesänkning

Vid dagens sammanträde av Riksbanken beslutades det om en räntesänkning på 0.25%. Till viss del var det väntat. Bankerna kommer troligen med en räntesänkning framöver men inte så stor som 0.25 %. En viss del av sänkningen av reporäntan var redan inprisad i bankernas utlåningsränta
 
Riksbanken tog idag också beslut om att sänka den ränteprognosen (räntebanan) för de kommande tre åren. Detta innebär att det inom den närmaste framtiden (2 år) kommer bankernas utlåningsränta att förbi låg.
För hushåll med lån kommer dagen räntebeslut som något av en tidig julklapp. För industrin och konjunkturen är det också bra men sänkningen ur denna synvinkel borde kommit tidigare.
För exportindustrin medförde dagen sänkning av reporäntan att Kronan försvagades. Det innebär en förstärkning av exportföretagens vinstmarginalerna, om än måttlig men i rätt riktning.
Sett från ett perspektiv av dagen sänkning av reporäntan kan även år 2014 bli ett bra börsår.

måndag 16 december 2013

Reporäntan

Debatten är i full gång om huruvida riksbankens reporänta kommer att sänkas imorgon, tisdag den 17 december.
 
Det som lyfts fram som argument för en sänkning är framför allt att inflationen är för låg.  Inflationen var i november enligt Riksbanken 0.1 % på årsbasis. Målet för inflationen i Sverige är satt till 2 %.
 
En alltför låg inflation ökar risken för deflation med fallande priser som ett resultat. Det kan medföra att hushållen och företagen skjuter upp köp och investeringar. Konsekvensen av en sådan utveckling kan bli mycket kännbar genom att företagen går allt sämre följt av avskedande och högre arbetslöshet.
 
Dessutom blir staten skatteintäkter mindre och utgifter för försörjningsstöd ökar. Den negativa spiralen fortsätter sedan vidare följt av en allt svagare konjunktur.
 
En ytterligare parameter i sammanhanget är den starka svenska kronan. Det missgynnar Sverige som är beroende av en relativt stark exportindustri. På kort sikt är det inga större problem då exporten kan valutasäkras. På längre sikt tappar svensk exportindustri i konkurrensen med andra länder som har en svagare valuta. Sänkning av räntan kan medföra att kronan försvagas.
 
Riksbanken som fattar beslut om reporäntan består av sex ledamöter. Under förra mötet var röstsiffrorna fyra mot två för att behålla räntan intakt. Riksbankschefen Stefan Ingves har tidigare argumenterat emot en sänkning på grund av hushållens höga skuldsättning. En sänkning av räntan kan befaras medföra att skuldsättning ökar ytterligare.
 
Personligen tror jag på räntesänkning. Imorgon vet vi svaret.

onsdag 4 december 2013

Läget i Skolan

Detta inlägg går utanför boxen om vad jag normalt brukar skriva men jag anser skolan i Sverige är mycket viktig för det framtida välståndet.
 
OECD gör en undersökning bland medlemsländerna vad det gäller kunskapsnivån bland elever som går i 9:e klass, d.v.s. elever som är 15 år. I mätningen fokuserar man på tre områden: Matematik, Läsförståelse och Naturvetenskap.  Den senaste mätningen gjordes år 2012 och kan sammanfattas i följande figur där röd stapel representerar Sverige. Figuren visar att Sverige ligger på 29:e plats av totalt 35 länder. En föga smickrande siffra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den senaste mätningen visar också att Sverige har störst resultatförsämring i samtliga tre områden som mäts. Dessutom är trenden fallande sedan undersökningen genomfördes första gången år 2000. Trenden för Sverige visas i figuren nedan.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som jag ser det är det inte det absoluta mätvärdet för Sverige år 2012 som är det mest allvarliga utan det är den fallande trenden som är ett mycket större problem. Sverige som internationellt inte kan konkurrera med låga löner är hänvisade till att konkurera med en välutbildad befolkning.
 
Skolverket diskuterar möjliga orsaker bakom den fallande kunskapstrenden, Skolverket Rapport 398 år 2013. Generellt säger man att det inte går att peka på någon isolerad förklaringsfaktor. Man anser att det är många olika faktorer som möjligt kan ha en påverkan.
 
Skolverket diskuterar ändå möjliga orsaker:
  • Svenska skolor fokuserar mer på andra ämnesområden än vad man gör internationellt. T.ex. är svenska elever generellt duktigare än motsvarande i andra länder i ämnen som engelska och samhällskunskap. Dessa ämnesområden finns inte med i PISA-undersökningen.
  • Man berör också möjligheten av att skolval- och friskolereformen möjligen kan påverka negativt. Skolverket konstaterar att det finns stora olikheter mellan olika skolors resultat men konstaterar att det inte finns några entydiga forskningsresultat.
  • Vad det gäller kommunaliseringen, d.v.s. att ansvaret för att skolan har förts över från staten till respektive kommun. Här konstaterar Skolverket att det finns mycket stora skillnader i resurstilldelningen till skolverksamheten och fördelning av resurser mellan skolor i respektive kommun. Ändå konstaterar Skolverket att några slutsatser inte kan dras från detta faktum att olika kommuner satsar så olika mycket på skolverksamheten.
  • Slutligen diskuterar Skolverket om betygsreformen från relativa betyg till målrelaterade betyg kan ha någon inverkan på kunskapsläget med att säga att man inte vet.
Min egen åsikt om den nedåtgående trenden är att den startade mycket tidigare än vad PISA-undersökningen visar. Jag har tyckt mig se att kunskap betraktats som minder viktigt och anar att det till en del finns en viss kunskapsfientlighet inom vissa samhällsgrupper. I många skolklasser är det inte häftigt att vara duktig i skolan.

I en förlängning blir det en kultur av akademikerfientlighet bland vissa samhällsgrupper. Ett uttryck för det är läraryrkets låga status. Om det finns det en aversion mot kunskap. Varför skall man då ha respekt för det som skolan försöker lära ut?
 
För att vända trenden tror jag främst på att två delar måste hanteras. Det ena är att öka svenska elevers eget intresse för studier. Det bör inte enbart ligga på skolan att motivera elever att studera. Det ska också komma hemifrån och ligga i elevens och föräldrars intresse.
 
Det andra gäller tilldelning av resurser till skolans verksamhet. Idag använder en del kommuner skolan som ett ekonomiskt dragspel för att klara den övriga kommunal budgeten. De kommuner som har en ansträngd budget kan vara frestade att minska anslagen till skola och på så sätt genera en lågprisskola, billigt men med tvivelaktig kvalité.