onsdag 18 december 2013

Konjunkturinstitutets Barometer

Konjunkturinstitutet levererar varje månad en undersökning som baseras på svenska företag och hushållens syn på ekonomin. Frågorna skickas till cirka 6 000 företag och 1 500 hushåll.
 
Vad det gäller företag frågas de om synen på nuläget och förväntningar om den närmaste framtiden. För hushållen ställs frågor om synen på den egna ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt planerade inköp av kapitalvaror och sparande.
Konjunkturbarometern ligger i december på 106.1 vilket är 2.1 enheter högre än för november. Man räknar att 100 ska utgöra ett medelvärde. I figuren nedan visas barometern för åren 1996 – 2013. Intressant här är att barometern visar på en uppåtgående konjunktur och att det är en bit kvar till topparna för åren 2000, 2007 och 2011.
Nu är det inget som säger att nuvarande konjunkturuppgång ska bli hög som föregående toppar men det känns för tidigt att börja ropa på att vargen kommer.
Klicka på bilden för större storlek.
 
 
 
 
 
 
 
För de som gillar statistik kan notera att standardavvikelsen för barometern under åren 1996 – 2013 landar på 16.8, vilket ger ett visst stöd för att vändning sannolikt kan komma när barometern närmar sig 116. Det är inget som jag vill påstå att så ska ske utan ge en vink om att barometern fortfarande kan stiga innan konjunkturen åter vänder ned.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar