måndag 16 december 2013

Reporäntan

Debatten är i full gång om huruvida riksbankens reporänta kommer att sänkas imorgon, tisdag den 17 december.
 
Det som lyfts fram som argument för en sänkning är framför allt att inflationen är för låg.  Inflationen var i november enligt Riksbanken 0.1 % på årsbasis. Målet för inflationen i Sverige är satt till 2 %.
 
En alltför låg inflation ökar risken för deflation med fallande priser som ett resultat. Det kan medföra att hushållen och företagen skjuter upp köp och investeringar. Konsekvensen av en sådan utveckling kan bli mycket kännbar genom att företagen går allt sämre följt av avskedande och högre arbetslöshet.
 
Dessutom blir staten skatteintäkter mindre och utgifter för försörjningsstöd ökar. Den negativa spiralen fortsätter sedan vidare följt av en allt svagare konjunktur.
 
En ytterligare parameter i sammanhanget är den starka svenska kronan. Det missgynnar Sverige som är beroende av en relativt stark exportindustri. På kort sikt är det inga större problem då exporten kan valutasäkras. På längre sikt tappar svensk exportindustri i konkurrensen med andra länder som har en svagare valuta. Sänkning av räntan kan medföra att kronan försvagas.
 
Riksbanken som fattar beslut om reporäntan består av sex ledamöter. Under förra mötet var röstsiffrorna fyra mot två för att behålla räntan intakt. Riksbankschefen Stefan Ingves har tidigare argumenterat emot en sänkning på grund av hushållens höga skuldsättning. En sänkning av räntan kan befaras medföra att skuldsättning ökar ytterligare.
 
Personligen tror jag på räntesänkning. Imorgon vet vi svaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar