måndag 7 juli 2014

Fördelning Aktier

Det var ett tag sedan som jag skrev på bloggen Dynamiska Finanser. Av olika anledningar har det inte blivit så men nu känner jag för ett inlägg. Sedan förra uppdateringen av min aktieportfölj har det hänt en hel del.
 
Har tagit hem en stor vinst i Hexagon genom att minska innehavet till en tredjedel. Dessutom har jag minskat i både Atlas Copco och SKF för att minska min exponering mot verkstad. Scania har utgått med stor vinst av förklarliga skäl.
 
Hela innehavet i Opera Software har avyttrats med stor vinst. För tillfället ser jag ingen större uppsida i bolaget. Dessutom har jag sålt hela innehavet i Elekta, vilket gav en förlust. Elekta ser ut att få konkurrens från andra liknande starka bolag.
 
Har dessutom sålt HM, SHB, Bakkafrost och Salmar med god vinst. Dessutom har jag sålt hela innehavet i Boliden, vilket gav förlust.
 
Nya bolag i portföljen är Apple, Castellum, FedEx Corporation, PNC Financial Services, Precision Castparts, Berkshire Hthawa, Volvo, United Rentals, Johnson & Johnson, Danske Bank, Skistar och Starbucks.
 
Fördelningen av min nuvarande portfölj framgår av figuren nedan. Klicka på bilden för större storlek.

tisdag 25 mars 2014

Investeringssparkonto ISK

Investeringssparkonto (ISK) har varit igång sedan januari 2012. Tanken var vid införandet att det skulle vara ett komplement till en Kapitalförsäkring (KF). Beräkning av skatten på ISK och KF är snarlika, men en fördel med ISK är att man själv är registrerad som ägare till de aktier, fonder m.m. som finns på kontot. Vad det gäller KF är man inte direkt ägare utan det är försäkringsbolaget som är registrerad ägare. Det innebär också att innehavare av ISK kan deltaga vid bolagsstämma, medan innehavare av KF är utesluten från bolagsstämman.
 
En annan inte helt oväsentlig fördel med ISK är att den omfattas av både insättningsgarantin och investeringsskyddet. Med insättningsgarantin menas att varje kund ersätts med upp till 500 000 kr om banken/institutet går in konkurs. Nu är riskerna för konkurs mycket liten, åtminstone om man håller sig till välrenommerade banker och institut.
 
Genom ett exempel vill jag visa vad skatten på ett aktieinnehav kan bli för ISK jämfört med en vanlig aktiedepå. Vi antar att ingångsvärdet för aktieinnehavet i början av året är 100 000 kr och att vi sparar 2 000 kr per månad. För sparandet köper vi aktier.
 
Vi antar vidare att aktieinnehavet under ett år ökar med 12 %. Det är summan av värdeökningen och aktieutdelningen. Det är ett rimligt antagande för en genomsnittslig utveckling under en konjunkturcykel.
 
För ett investeringskonto skulle det under året ge en skatt på cirka 550 kr. Den som är intresserad av detaljberäkningar kan gå in på skatteverkets hemsida för att se hur beräkningarna går till.
 
Om vi istället har en vanlig aktiedepå och säljer hela innehavet i slutet av året kommer vi att få en ungefärlig skatt på 4 000 kr.
 
Det är således en avsevärd skillnad i skatt på aktieinnehavet om man väljer ISK eller om man väljer en vanlig aktiedepå.
 
På marknaden finns ett antal banker och institut som marknadsför ISK. Ett intressant val av investeringssparkonto  kan vara SPP som är en del av norska Storebrand. Det ger möjlighet till att investera i både aktier och ett stort utbud av fonder.

måndag 3 februari 2014

Nya Aktieaffärer

För första gången var jag inne och vände i OMX Bear. Tidigare har jag hållit mig ifrån denna typ börshandlande fonder som har som affärsmodell att arbeta med spekulation. Nu gjorde jag ett test då de ekonomiska parametrar som jag följer visade på en överköpt börs och OMX-indexet var högre än på många år. Affären gav en vinst på 4 % på cirka två veckor.
 
För övrigt har jag minskat i Hexagon. Jag tror på bolaget men Hexagons andel i min portfölj har blivit för stor. Vidare har jag sålt hela innehavet i Opera Software. Aktien har vuxit med mer än 100 % under ett år. Detta är starkt men volatiliteten hos aktien har blivit stor och jag väljer att kliva av.
 
Slutligen har jag ökat i Novo Nordisk. Bolaget arbetar med framgång inom diabetes och nyligen genomfört en split 5:1.

lördag 1 februari 2014

Fakturering

Ett återkommande problem för oss som driver mindre företag är långa betalningstider vid fakturering. Fast du skriver på fakturan att betalningen ska inom 10 dagar får du oftast vänta på pengarna i 30 dagar. I vissa fall ännu längre.
 
Långa betalningstider kan vara knepigt för små- och mindre företag. Den löpande verksamheten måst ju finansieras trots fördröjda inbetalningar till företaget. Ett sätt att lösa likviditetsproblemet kan vara att förhandla med banken om rörlig kredit. Denna typ av finansiering är vanligen ett dyrt alternativ.
 
En annan möjlighet är att sälja sina fakturer till något finansbolag. För detta ändamål har företaget Fakturino utvecklat en hemsida på internet, där Sveriges mest betydande finansbolag är samlade på samma plats och konkurrerar om att få dig som kund. Hanteringen är mycket enkel.
 
På Fakturino’s hemsida fyller du i ett formulär. Sedan sker en budgivning från finansbolagen. Du väljer själv vilket finansbolag som du vill arbeta med. De som ligger bakom Fakturino fakturaköp är grundarna till privatlånetjänsten Lendo som tidigare såldes till det norska företaget Scibsted.

fredag 10 januari 2014

Industrins Leverans- och Orderläge

Statistiska Centralbyrån (SCA) har idag presenterat sin undersökning om industrins leverans- och orderläge för november.  Siffrorna är preliminära.
 
Totalt ökade orderingången med 2,9 % i november jämfört med oktober samma år.  Det är framförallt efterfrågan av produkter från tillverkningsindustrin som ökat medan gruvor går bakåt. Både hemma- och exportmarknaden steg med 1.5 % respektive 3.6 %. Här är det intressant att notera att exportindustrins orderingång tagit fart.
 
Vad det gäller industriproduktionen steg den med 5.7 % i november jämfört med oktober.  Det är egentligen inte så upphetsande då oktober visade på en relativt stor nedgång i industriproduktionen. Det är framför produktion av alltenergirelaterade varor som ökat.
 
Tjänstesektorn har ökat med 0.5 % i november jämfört med månaden innan. Här är det uthyrnings och resetjänster som sticker ut med en ökning på 5.6 % följt av hotell och restaurangverksamheten på 5.0 %. Även datakonsulttjänster ökar.  Sämst går det för telekommunikation med en minskning på 5.3 % jämfört med månaden innan.
 
 
 
Sammantaget visar statistiken att exportindustrin tagit fart medan gruvor går sämre. Dessutom ser man att vi reser mer och går mer ut på restaurang.