fredag 10 januari 2014

Industrins Leverans- och Orderläge

Statistiska Centralbyrån (SCA) har idag presenterat sin undersökning om industrins leverans- och orderläge för november.  Siffrorna är preliminära.
 
Totalt ökade orderingången med 2,9 % i november jämfört med oktober samma år.  Det är framförallt efterfrågan av produkter från tillverkningsindustrin som ökat medan gruvor går bakåt. Både hemma- och exportmarknaden steg med 1.5 % respektive 3.6 %. Här är det intressant att notera att exportindustrins orderingång tagit fart.
 
Vad det gäller industriproduktionen steg den med 5.7 % i november jämfört med oktober.  Det är egentligen inte så upphetsande då oktober visade på en relativt stor nedgång i industriproduktionen. Det är framför produktion av alltenergirelaterade varor som ökat.
 
Tjänstesektorn har ökat med 0.5 % i november jämfört med månaden innan. Här är det uthyrnings och resetjänster som sticker ut med en ökning på 5.6 % följt av hotell och restaurangverksamheten på 5.0 %. Även datakonsulttjänster ökar.  Sämst går det för telekommunikation med en minskning på 5.3 % jämfört med månaden innan.
 
 
 
Sammantaget visar statistiken att exportindustrin tagit fart medan gruvor går sämre. Dessutom ser man att vi reser mer och går mer ut på restaurang.