tisdag 25 mars 2014

Investeringssparkonto ISK

Investeringssparkonto (ISK) har varit igång sedan januari 2012. Tanken var vid införandet att det skulle vara ett komplement till en Kapitalförsäkring (KF). Beräkning av skatten på ISK och KF är snarlika, men en fördel med ISK är att man själv är registrerad som ägare till de aktier, fonder m.m. som finns på kontot. Vad det gäller KF är man inte direkt ägare utan det är försäkringsbolaget som är registrerad ägare. Det innebär också att innehavare av ISK kan deltaga vid bolagsstämma, medan innehavare av KF är utesluten från bolagsstämman.
 
En annan inte helt oväsentlig fördel med ISK är att den omfattas av både insättningsgarantin och investeringsskyddet. Med insättningsgarantin menas att varje kund ersätts med upp till 500 000 kr om banken/institutet går in konkurs. Nu är riskerna för konkurs mycket liten, åtminstone om man håller sig till välrenommerade banker och institut.
 
Genom ett exempel vill jag visa vad skatten på ett aktieinnehav kan bli för ISK jämfört med en vanlig aktiedepå. Vi antar att ingångsvärdet för aktieinnehavet i början av året är 100 000 kr och att vi sparar 2 000 kr per månad. För sparandet köper vi aktier.
 
Vi antar vidare att aktieinnehavet under ett år ökar med 12 %. Det är summan av värdeökningen och aktieutdelningen. Det är ett rimligt antagande för en genomsnittslig utveckling under en konjunkturcykel.
 
För ett investeringskonto skulle det under året ge en skatt på cirka 550 kr. Den som är intresserad av detaljberäkningar kan gå in på skatteverkets hemsida för att se hur beräkningarna går till.
 
Om vi istället har en vanlig aktiedepå och säljer hela innehavet i slutet av året kommer vi att få en ungefärlig skatt på 4 000 kr.
 
Det är således en avsevärd skillnad i skatt på aktieinnehavet om man väljer ISK eller om man väljer en vanlig aktiedepå.
 
På marknaden finns ett antal banker och institut som marknadsför ISK. Ett intressant val av investeringssparkonto  kan vara SPP som är en del av norska Storebrand. Det ger möjlighet till att investera i både aktier och ett stort utbud av fonder.